Tafeltennisvereniging Nuenen

 

WelkomCompetitie

Info

Coronamaatregelen
 

 

“CORONA-regels” Tafeltennisvereniging Nuenen
Locatie: De Koppelaar te Nederwetten
25 augustus 2020

In verband met landelijke en lokale Corona-richtlijnen zijn door het Bestuur in de ALV van 25
augustus de “Corona-regels” ingebracht. Het Bestuur heeft een voorstel gedaan na raadpleging van
het protocol op de site van de NTTB en van de brief die de Gemeente Nuenen op 20 augustus over
Coronamaatregelen heeft gezonden. (Deze brief is ook gemaild naar alle leden van de TTV Nuenen.)
Onderstaande regels zijn unaniem in de ALV vastgesteld

Binnenkomst
Bij binnenkomst wordt iedereen verzocht om het formulier met de “gezondheidsvragen” in te
vullen. Voor leden is naast het tijdstip van binnenkomst het invullen van de naam voldoende. Alle
gegevens zijn bij het bestuur bekend. Gasten dienen het formulier volledig in te vullen. Wordt dit niet
gedaan dan wordt de gast vriendelijk verzocht te vertrekken.
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor evt. bron- en contactonderzoek. Met het invullen geef
je ook toestemming voor de verwerking en overdracht van deze gegevens. De gegevens worden
maximaal 14 dagen bewaard.


Spelen / trainen
Het speelveld heeft per tafel een afmeting van 4,5 meter bij 9 meter. Er komen maximaal 4 tafels
staan met een scheidingshekje er tussen.
Wij spelen uitsluitend de enkelspel-variant en er wordt niet van kant gewisseld. Dit is ook van
toepassing als er wedstrijden in verband met deelname aan de TLE worden gespeeld. Nadrukkelijk
besproken en unaniem besloten is om geen dubbelwedstrijden te spelen.

Elke wedstrijd / training wordt begonnen met een nieuwe bal. Na afloop wordt de gebruikte bal in
een daarvoor bestemde bak gedaan.

Het is nadrukkelijk verboden om bezwete handen aan de tafel af te vegen. De tafels worden bij het
opruimen ontsmet. Voor degene die tussentijds de tafel schoon wil maken staan schoonmaak-
middelen ter beschikking. Er is ook gel voor de handen aanwezig.

Als je aan het spelen/trainen bent dan geldt de 1,5 meter afstand voor volwassenen niet. Sport je
niet dan houden we te allen tijde de 1,5 meter in acht.

Einde van de speelavond
De tafels worden bij het opruimen ontsmet. De gebruikte ballen worden in de bak bespoten met
ontsmettingsspray en zo opgeborgen. De week er op worden ze bij de schone ballen gedaan.

Vertrek speler / gast
Bij het verlaten van de zaal moet dan nog het tijdstip van vertrek op het formulier met de
“gezondheidsvragen” worden ingevuld .